Upcoming Project

1. Basic Nigar PalacePlot # 31, Road # 12, Block # H, Banani R/A, Dhaka, Dhaka.

2. Basic  Naz Garden,  Plot # 155, Road # 04, Block # Bashundhara, Dhaka, Dhaka.

3. Basic Primrose, 357/3, Madhubagh, Moghbazar, Dhaka.

4. Basic Kakoly Prottasha, 19/2, East Rajabazar, Dhaka.

5. Basic Sunny Dell 35 & 35B, North Basabo, Dhaka.

6. Basic  Eridanus, Plot # 34/B, East Basabo, Dhaka

7. Basic  Shanto Neer, Plot # 72, Road # 04, Block # B, Section# 12, Mirpur

8. Basic  Hassan’s Dream, 962/1, Outer Circular Road, Dhaka.

9. Basic  Halim Mansion, Plot # 67, Swamibagh Lane, Dhaka.

10. Basic  A.R.Khan Palace,  Plot # 02, Road # 17, Sector # 4, Uttara R/A, Dhaka.

11. Basic  Lake View, Badda, Hatirjheel

12. Basic  Onirban,  87, Dhaka Housing, Adhabar, Dhaka.

13. Basic  Lotus,  Plot # 23 & 24, Road # 3 & 4, Block # A, Section # 02, Mirpur

14. Basic  Biva Palace,  74, Central Basabo, Dhaka

15. Basic  Parveen -Halim Palace,  Plot # 38 Road # 19, Sector # 14, Uttara, Dhaka.

16. Basic  Tanisha Palace,  Plot 7/C, Block #D, Bashundhara, Dhaka

17. Basic  Green Valley,  Plot 751 & 756, Road # 8 & 7, Baitul Aman Housing Society,  Adabor, Dhaka.

18. Basic  Magnolia,  Plot # 12, Road # 19, Block # C, Section-10, Dhaka

19. Basic  Hanif Garden497,  West Shwrapara, Mirpur, Dhaka.

20. Basic  Rahman MansionC-424, Khilgoan, Dhaka.

 

 

 

 

in