Upcoming Project

1. Basic Nigar PalacePlot # 31, Road # 12, Block # H, Banani R/A, Dhaka, Dhaka.

2. Basic Kakoly Prottasha, 19/2, East Rajabazar, Dhaka.

3. Basic  Eridanus, Plot # 34/B, East Basabo, Dhaka

4. Basic  Shanto Neer, Plot # 72, Road # 04, Block # B, Section# 12, Mirpur

5. Basic  A.R.Khan Palace,  Plot # 02, Road # 17, Sector # 4, Uttara R/A, Dhaka.

6. Basic  Lake View, Badda, Hatirjheel

7. Basic  Lotus,  Plot # 23 & 24, Road # 3 & 4, Block # A, Section # 02, Mirpur

8. Basic  Biva Palace,  74, Central Basabo, Dhaka

9.Basic  Tanisha Palace,  Plot 7/C, Block #D, Bashundhara, Dhaka

10. Basic  Green Valley,  Plot 751 & 756, Road # 8 & 7, Baitul Aman Housing Society,  Adabor, Dhaka.

11. Basic  Magnolia,  Plot # 12, Road # 19, Block # C, Section-10, Dhaka

12. Basic  Hanif Garden497,  West Shwrapara, Mirpur, Dhaka.

13. Basic  Rahman MansionC-424, Khilgoan, Dhaka.

14. Basic  Ahmed Mansion, 17/1, North Goran,  Dhaka.

15. Basic  Rahman Palace, 24/1, Matherteak,  Dhaka.

16. Basic  ParadisePlot # 38, 39 & 40, Badda,  Dhaka.

 

 

 

 

in