Bashundhara

1. Basic Crysenthemum
Plot # 221, Block # B, Bashundhara R/A, Dhaka

2. Basic Razia Garden

Plot # 87, Road # 03, Block # C, Basundhara R/A, Dhaka.

3. Basic  Tanisha Palace

Plot 7/C, Block #D, Bashundhara, Dhaka.